Asociación de Intervención Socio-Educativa en el Ámbito Escolar
Asociación de Intervención Socio-Educativa en el Ámbito Escolar

PISEC

Esku-hartze Sozioedukatiboko Programa Kokurrikularra:

Prebentziozko programa unibertsala, eskolatik egiten den esku-hartzearen osagarri dena eta irakasle-taldeentzat nahiz komunitateari dagozkion beste programa eta zerbitzuetarako baliabide gisa baliagarri dena.


Azken Xedea eta Helburu Orokorrak:

Gizarte-heziketako Esku-hartze Programa Kokurrikularraren (GHEPK) azken xedea ikasleak, pixkanaka, osasuntsu, autonomo eta solidarioago izatea da. Horretarako, ikasleek ingurune orekatzaile alternatiboetan (Jarduera Kokurrikularrak) txertatzeko berariazko prozesu bati ekin beharko diote. Bertan esperientzia adierazgarri eta atseginak biziko dituzte, beren konpetentziak areagotzea eta aktiboki parte har dezatela ahalbidetuko dutenak, Hezkuntza-komunitatearekin lehen pertsonan elkarrekintzan arituz.


Zein Ikastetxetan Implementatzen ari dira?:


Licencia de Creative Commons PISEC: Programa de Intervención Socio-Educativa Cocurricular by KOKUK Proyectos Cocurriculares – Kokurrikular Proiektuak is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional License.