Asociación de Intervención Socio-Educativa en el Ámbito Escolar
Asociación de Intervención Socio-Educativa en el Ámbito Escolar

VITAL FUNDAZIOA BIZIKIDETZA-GELA

Vital Fundazioa Bizikidetza Gela arreta pertsonalizatu eta espezifikoko erantzun ekitatibo, integral eta inklusiboa emateko pentsatuta dago, ikasle gutxi batzuei arreta emanez. Federico Baraibar BHIn inplementatutako proiektua, Institutuak berak, Los Tilos guraso-elkarteak eta Vital Fundazioak kofinantzatua.

Bizikidetza Gelaren helburua da ikastetxetik kanporatzearen alternatiba bihurtzea neurri horrekin zehatutako ikasleentzat, eta aurrea hartzeko gizarte- eta hezkuntza-ekintza gisa, honako hauek lortuz:

  • Ikasleei beharrezko baldintzak emango dizkien espazio bat gaitzea, bizikidetza-arauen aurkako jokabideari buruz, gatazka jakin batzuetan duten portaerari buruz eta horrek guztiak eskolen garapenean duen eraginari buruz hausnartzeko.
  • Beren ekintzez, pentsamenduez, sentimenduez eta besteekiko komunikazioez arduratzen ikas dezaten ahalbidetzea.
  • Jarrera kooperatiboak, solidarioak eta errespetuzkoak garatzen laguntzea.
  • Ikaslea emozionalki eta zeregin jakin batzuk egiteko gai senti dadin ahalbidetzea.
  • Autoestimua eta autokontrola berreraikitzea eta bultzatzea.
  • Eskolako lanekiko jarrera ona izaten laguntzea.
  • Gatazkak modu baketsuan konpontzea, elkarrizketaren eta hausnarketaren bidez.
  • Ikasle batzuei eskolan integratzea eragozten dieten gabeziak konpentsatzea.
  • Bizitzarako heztea, ikasle bakoitzaren pertsonen arteko harremanak indartuz, hau da, komunitatean bere inklusioa bilatzen.
  • Ikaslearen bizitza akademikoa eta pertsonala hobetzea.